Design a site like this with WordPress.com
Get started

Turas dhan phàirc

Thug Dadaidh aig Calum sinn dhan phàirc chaorach aige airson a shealltainn dhuinn na diofar chaoraich a tha aige. Cuideachd chaidh sinn suas gu pàirc eile far an robh iad uile air falach bhon teas!  Choimhead sinn sìos bunker shònraichte a tha anns a’ phàirc a tha air a bhith ann bho àm a chogaidh.  Bha a chlann airson Mrs MacVicar a chuir ann tha mi smaoineachadh!

Calum’s Dad took us to see the different types of sheep he has in the field next to the school. We also took a walk to see the lambs but they were all hiding away in the trees from the sun!  We had a look at the wartime bunker also and the children wanted to send Mrs MacVicar down!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: