Design a site like this with WordPress.com
Get started

Latha trang

Tha sinn air a bhith trang an-diugh

– agus fhuair sinn a-mach gu robh Babog trang aig an deireadh-sheachdain còmhla ri Sophie!   Bha Numicon gar cuideachadh le cuir ris agus cuideachd chaidh sinn air cuairt dhan choille agus dhan phàirc agus tha sinn an dòchas obair a dhèanamh taobh-a-muigh a phàirc.  Coimheadaibh a-mach airson na seillein!

We have been busy today – we heard about what Babog got up to at the weekend with Sophie.  Also we used Numicon to help us with addition in Maths and we went for a walk to the woods and also to the park and we hope to do some work outside the playpark for our John Muir award.  Watch out for the bees!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: