Design a site like this with WordPress.com
Get started

Cleasachd, Saidheans agus Sgrìobhadh!

Fàilte air ais! Tha sinn air a bhith gu math trang bhon a thill sinn. Rinn sinn Cleasachd còmhla ri Clas 3/4 air an Astroturf. Bha sinn a’ feuchainn ri bagannan a chumail air ar cìnn agus bha e doirbh! Thug sinn a-steach na dèideagan as fheàrr againn agus sgrìobh sinn mun deidhinn agus cuideachd tha sinn air a bhith ‘g ionnsachadh mu ar mothaichean agus a’ dèanamh deuchainnean beaga a’ smaoineachadh air ciamar a dhèanadh sinn as aonais ar mothaichean.

Welcome back!  We have had a busy 2 weeks in the Gaelic class.  We did PE with Primary 3/4 on the Astroturf where we worked on balance, we tried to balance beanbags on our heads and it was quite tricky!  We have also been learning about our senses, how we use them to keep us safe and how we miss one of our senses when it is taken away. For our writing lesson we took in our favourite toys and wrote about them!

IMG_20181106_135148

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: