Design a site like this with WordPress.com
Get started

Cafaidh Gàidhlig

Abair gu robh spòrs againn an-dè nuair a thàinig ar phàrantan aison Cafaidh Gàidhlig. Rinn sinn bèicearachd air Dimàirt, sheinn sinn ‘Air a Chroit aig Calum Ruadh’ le pupaidean agus leugh sinn a-mach na bàrdachd a rinn sinn cuideachd.

Taing do ar phàrantan airson tighinn, tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh.

We had great fun at Cafaidh Gàidhlig yesterday when our Mums and Dads came in and joined us for a cup of tea.  We baked cakes on Tuesday and we also sang ‘Air a Chroit aig Calum Ruadh’ complete with puppets (we even had a panda!) and we also read out some poems we had written.

We hope you enjoyed the c afe and we hope you all have a great summer holiday.

Cùm suas a Ghàidhlig!

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: