Design a site like this with WordPress.com
Get started

Drama agus Ealain

Ann an Creidheamh dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Iòseph agus an còta ioma-dhathach. An  uair sin rinn sinn drama dhen stòiridh.  Airson ealain bha sinn ag ionnsachadh mu na dathan dàrnach, mheasgaich sinn na prìomh dhathan airson orains, purpaidh agus uaine a dhèanamh agus rinn sinn còta aig Iòseph.

In RME we learnt the story of Joseph and his coat of many colours.  We then did a little drama of the story.  In Art we learnt about the secondary colours, we mixed the primary colours to give us green, orange and purple and then painted Joseph’s coat using the secondary colours.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: